Åpningstider

  • Mandag–fredag: kl 07.00–08.30 og 13.00–17.00

Kontakt

  • SFO: 477 50 481 (Paviljong 1)
  • AKS: 408 01 478 (Paviljong 3) 

Avdelingsleder for skolefritidsordningen og aktivitetsskolen: (32 04 96 47)

Aktivitetsskolen (AKS)

  • Fra 2016 kan 1. trinn ved Fjell skole få plass ved AKS
  • Dette er en prøveordning og bare 1. trinn kan benytte seg av tilbudet