Interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne.

Spesialskole for elever med utviklingshemming på 1.-10. trinn fra kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Nøkkelinformasjon

 

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

32 04 94 80

E-post

Besøksadresse

Frydenhaugveien 30
3041 Drammen