Eli Hirsch Berggren Bekk       

Virksomhetsleder                                                    

  • telefon 32 04 94 85
  • mobil 924 47 449

Avdelingsledere                      

Renate Jensen

Klasse A-B-C-D

  • telefon 32 04 79 00
  • mobil 974 14 215

Bente Søfting           

Klasse E-F                                                                

  • telefon 32 04 79 20
  • mobil 409 17 011                                                                      

Alice Ramberg Eriksen              

Klasse G-H-I                                                      

  • telefon 32 04 79 21
  • mobil 951 92 628                                                                                       

Lise Skatvedt   

Klasse J-K-L

  • telefon 32 04 79 33
  • mobil 926 38 644