Administrasjon/ledelse

Eilertsen, Lillian Sandbakken   Rektor     32 04 94 32   922 82 395  

Michalsen, Jan Dag   Avdelingsleder 10. trinn     32 04 94 34   482 67 227  

Bergstrøm, Anne Marie   Avdelingsleder 8. trinn     32 04 94 33   419 21 431  

Sjøblom, Kjerstin   avdelingsleder 9. trinn     32 04 94 35   993 27 488  

Persson, Kiersten   sekretær     32 04 94 30  

Melar, Christian Gunnar Thurang   sosialrådgiver     32 04 94 37   906 33 463  

Tangen Annesdatter, Rebecca   minoritetsrådgiver     32 04 94 36   408 06 024  

Carlsen, Torbjørn   Karriereveileder     32 04 94 36   924 07 761  

Kampen, Harriet Karin   Mediatek ansvarlig     32 04 94 43  

Fossum, Gro   Helsesøster     32 04 94 42   909 60 524  

Horne, Marit   kontaktlærer 8A     32 04 94 41  

Skaane, John Fredrik   kontaktlærer 8B     32 04 94 41  

Tegnander-Rønning, Elin   kontaktlærer 8B     32 04 94 41  

Olsen, Nataliya   kontaktlærer 8C     32 04 94 41  

Brenna, Anita   kontaktlærer 8D     32 04 94 41  

Erlandsen, Yngve Reime   8 trinn faglærer     32 04 94 41  

Pettersen, Linda Merethe   8 trinn faglærer     32 04 94 41  

Statle, Rune Heir   8 trinn faglærer     32 04 94 41  

Pedersen, Irene Grimsmo   Pedagogisk medarbeider 8. trinn     32 04 94 41  

Schrader, Till   kontaktlærer 9A     32 04 94 39  

Budak, Evin   kontaktlærer 9B     32 04 94 39  

Bergane, Geir   kontaktlærer 9C     32 04 94 39  

Aune, Per   kontaktlærer 9D     32 04 94 39  

Kjeldstad, Asgeir   kontaktlærer 9D     32 04 94 39  

Bergersen, Grete   9 trinn faglærer     32 04 94 39  

Eilertsen, Linda C Jæger   9 trinn faglærer     32 04 94 39  

Jakobsen, Ana Mella   9 trinn faglærer     32 04 94 39  

Bråthen, Bodil   Pedagogisk medarbeider 9. trinn     32 04 94 39  

Hansen, Lene Aure   kontaktlærer 10A     32 04 94 40  

Celayir, Mehmet   kontaktlærer 10B     32 04 94 40  

Henriksen, Eilen Holm   kontaktlærer 10C     32 04 94 40  

Øvensen, Jan   kontaktlærer 10D     32 04 94 40  

Le, Thao Thu Thi   10 trinn faglærer     32 04 94 40  

Nodland, Ingveig   10 trinn faglærer     32 04 94 40  

Otervik, Maiken   10 trinn faglærer     32 04 94 40  

Raev, Emil Todorov   10 trinn faglærer     32 04 94 40  

Kampen, Harriet Karin   Pedagogisk medarbeider 10. trinn     32 04 94 40  

Fossen, Ida   Spesialpedagog     32 04 94 39  

Guthus, Åse Kristine   Lærings verksted lærer     32 04 94 39  

Gøzet, Zafer   GNO ansvarlig     32 04 94 39  

Nguyen, Hiep Ngoc   faglærer     32 04 94 30  

Stevy, Eirik   faglærer     32 04 94 30