Administrasjon og ledelse

Navn Stilling E-postadresse Telefon
Jan Dag Michalsen Rektor 32 04 94 32 
482 67 227
Håvard R. Skarre Avdelingsleder 10. trinn 32 04 94 35
 Marie Bergstrøm Avdelingsleder 9. trinn 32 04 94 33 / 419 21 431
Lisbeth Grimsrud Avdelingsleder 8. trinn 32 04 94 35 / 996 314 36  
Betul Dereli Sekretær 32 04 94 30

Lærere

Marit Horne Kontaktlærer 8A 32049441
John Fredrik Skaane   Kontaktlærer 8B 32 04 94 41
Elin Tegnander-Rønning Kontaktlærer 8B 32 04 94 41
Nataliya Olsen Kontaktlærer 8C 32 04 94 41
Anita Brenna Kontaktlærer 8D  32 04 94 41
Yngve Reime Erlandsen Faglærer 8. trinn 32 04 94 41
Linda Merethe Pettersen Faglærer 8. trinn 32 04 94 41
Rune Heir Statle Faglærer 8. trinn 32 04 94 41
Irene Grimsmo Pedersen Pedagogisk medarbeider 8. trinn 32 04 94 41
Till Schrader Kontaktlærer 9A 32 04 94 39
Evin Budak Kontaktlærer 9B 32 04 94 39
Geir Bergane Kontaktlærer 9C 32 04 94 39
Per Aune Kontaktlærer 9D 32 04 94 39
Asgeir Kjeldstad Kontaktlærer 9D  32 04 94 39
Grete Bergersen Faglærer 9. trinn 32 04 94 39
Linda C. Jæger Eilertsen Faglærer 9. trinn 32 04 94 39
Ana Mella Jakobsen Faglærer 9. trinn 32 04 94 39
Bodil Bråthen Pedagogisk medarbeider 9. trinn 32 04 94 39
Lene Aure Hansen  Kontaktlærer 10A 32 04 94 40
Mehmet Celayir Kontaktlærer 10B 32 04 94 40
Eilen Holm Henriksen Kontaktlærer 10C 32 04 94 40
Jan Øvensen Kontaktlærer 10D 32 04 94 40
Thao Thu Thi Le Faglærer 10. trinn 32 04 94 40
Ingveig Nodland Faglærer 10. trinn 32 04 94 40
Maiken Otervik Faglærer 10. trinn 32 04 94 40
Emil Todorov Raev Faglærer 10. trinn 32 04 94 40
Harriet Karin Kampen Pedagogisk medarbeider 10. trinn 32 04 94 40
Ida Fossen Spesialpedagog 32 04 94 39
Åse Kristine Guthus Lærer på læringsverksted 32 04 94 39
Zafer Gøzet GNO-ansvarlig 32 04 94 39
Hiep Ngoc Nguyen Faglærer 32 04 94 30
Eirik Stevy       Faglærer 32 04 94 30

Helsesykepleier og rådgivere

Gro Fossum Helsesykepleier 32 04 94 42 / 909 60 524
Christian Gunnar Thurang Melar Sosialrådgiver 32 04 94 37/906 33 463
Rebecca Tangen Annesdatter Minoritetsrådgiver 32 04 94 36/408 06 024
Torbjørn Carlsen Karriereveileder 32 04 94 36/924 07 761
Harriet Karin Kampen Mediatekansvarlig 32 04 94 43