Styret FAU 2018/2019 

Leder: Linda Andersen 

Nestleder: Kolsom Husseinbor 

Sekretær: Gyri Cecilie Braaten 

Representant til å delta på DKFU møtene: Sabernaze Dresh og Kjetil Fjellheim. 

2 representanter til SU: Merethe Hansen, Tonje Kleverud (vara) og Linda Andersen.