Skole og fritidsordningen på Gulskogen skole har mellom 100 og 120 barn.

Gulskogen SFO har to baser og bruker allrom og klasserommene til 1.–4.trinn. Daglig leder for SFO er avdelingsleder for 1.–4. trinn. 

Åpningstider:

  • Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Base 1:

  • Barn på 1. og 4. trinn
  • SMS Base 1: 468 05 253

Base 2:

  • Barn på 2. og 3. trinn
  • SMS Base 2: 908 94 261

På morgenen og sent på ettermiddagen slås basene sammen. Da er det base 1 som brukes. Barna spiser alltid i sin egen base. Aktiviteter kan bli organisert både på den enkelte basen eller på tvers av basene.