God undervisningspraksis

Et av skolens viktigste fokusområde de siste årene har vært «God undervisningspraksis». Skolen har definert hva vi mener er god undervisning.

Ansatte på skolen får økt sin kompetanse på tema gjennom kursholdere på skolen, nettverk i Drammen kommune og etterutdanning, men det viktigst tiltaket er deling av erfaring mellom kollegaer på skolen.

Våre retninglinjer for God undervisningspraksis kan oppsummeres slik:

Slik planlegger vi og starter opp en økt:

 • Jeg planlegger for læring, ikke aktivitet
 • Jeg varierer metoder
 • Jeg ser vurdering som en naturlig del av undervisningen
 • Jeg snakker med elevene om hvilke læringsmål vi skal arbeide mot. Elevene kan også, hvis det er mulig, komme med forslag til mål.
 • Jeg viser elevene hva som kjennetegner måloppnåelse, ved hjelp av eksempler og kriterier
 •  Jeg forklarer for elevene hvorfor vi skal lære dette.
 • Vi snakker sammen om hva elevene kan om dette fra før.
 • Jeg snakker om og viser eksempler på hvordan elevene kan løse oppgaver eller utføre aktiviteter (modellerer) som kan hjelpe elevene med å nå målene.
 • Jeg forsikrer meg om at alle elevene har forstått ved at elevene gjentar målene; elevene kan snakke med hverandre om målene eller skriver målene i sine egne bøker.

Når elevene skal arbeide:

 • Jeg underviser i temaet (forelesning, høytlesning, klassesamtale osv).
 • Jeg gir elevene tid til å reflektere når jeg stiller spørsmål
 • Elevene arbeider selvstendig eller sammen med andre med oppgaver og aktiviteter for å lære og for å nå målene sine.
 • Jeg veileder mens elevene arbeider. Jeg har små samtaler med elevene der jeg snakker med dem om målene, hvor langt de har kommet og hvordan de arbeider for å nå målene. .
 • Jeg gir elevene beskrivende tilbakemeldinger som fokuserer på hva de kan gjøre for å forbedre seg
 • Jeg gir elevene mulighet til å vurdere seg selv opp mot kriterier som de selv har vært med på å definere
 • Jeg gir elevene mulighet til å snakke sammen om læring og gi tilbakemeldinger til hverandre
 •  Jeg bruker varierte vurderingsmetoder til å få informasjon om elevenes kompetanse
 •  Jeg bruker informasjon om elevenes kompetanse og ferdigheter til å tilpasse undervisningen

Slik avslutter vi økta:

 • Jeg bruker de siste fem minuttene til å oppsummere læringsøkta sammen med elevene; hva har vi lært, hva har vært vanskelig, hva må vi jobbe videre med og vi snakker om hva som er lekser
 • Leksene er å repetere/øve på det som elevene har arbeidet med på skolen.
 •  Jeg involverer foresatte utover halvårsvurderingen og samtalen som gis to ganger i året