Vurdering for læring

Virksomheten har som hovedmål at vurdering for læring skal gi elevene en forsåelse hva de skal lære og hva som er forventet av dem og de skal motta råd om hvordan de kan forbedre seg.

I vårt utviklingsarbeid skal vi arbeide mot en felles vurderingspraksis som sikrer elevene gode tilbakemeldinger.

Noen tiltak som skolen har brukt og bruker for å nå hovedmålet:

  • Kursing i god klasseledelse/vurdering gjennom med Bergkastet og Duesund fra Majorstu-teamet i Oslo for alle lærerne på ungdomstrinnet
  • Kurs i god klasseledelse/vurdering med Lene Skovbo Heckmann for alle lærerne på barnetrinnet
  • Kurs i vurdering med Hilde Schjerven  for alle lærere
  • Kurs i vurdering med Soufia Aslam for alle lærere på barnetrinnet
  • Alle lærerne er knyttet til fagnettverk i kommunen. Her vil det være fokus på vurdering innenfor lærerns undervisningsfag.

I utviklingstid på skolen samkjører vi lærernes erfaringer og praksis. Gjennom dette utviklingsarbeidet vil skolen over tid etablere en kultur for «vurdering for læring». Her ønsker vi å se en lærer med høy kompetanse innen for vurderingsfeltet og en forståelse av hvorfor god fremovervurdering er viktig.