Fra skoleåret 2011–2012 har Velkomstklassen for elever på 1.–4.trinn tilhold på Gulskogen skole.

Velkomstklassen er et tilbud til barn som akkurat har kommet til Norge. Velkomstklassen vil være det første møtet med skole i Norge, og så fort språkferdighetene er god nok overføres elevene tilbake til sin nærskole. I løpet av skoleåret vil det hele tiden være barn som begynner og slutter. Det er to grupper i Velkomstklassen.