Administrasjon og ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Ingvild Waage Rektor  92066621
Nina Pedersen Avdelingsleder 1.–3. trinn og 7. trinn 92614971
Monica Haugan Avdelingsleder 4. - 6. trinn og AKS 40237723
Kitty Dyrhovd Leirvik Skolekonsulent  32049460
Linn Cecilie Solberg Langum Skolekonsulent  32049460

Lærere

Navn Stilling E-postadresse
Kathrine Øverland Aaby Kontaktlærer 1A
Aase Margrethe Norstad Kontaktlærer 1B  
Svanhild Sønju Isaksen  Kontaktlærer 1C  
Anja Kvande Kontatklærer 1ABC 
Ann-Christin Jøntvedt Kontaktlærer 2A
Ragnhild Schjelderup Kontaktlærer 2B
Hilde Marie Heggernes Kontaktlærer 2C
Elisabeth Stang Hotvedt Kontaktlærer 3A
Line Sterri Ellingsen Kontaktlærer 3B
Anne Onshuus Harket Kontaktlærer 3C
Camilla Irene Høien Faglærer 3. trinn 
Mailen Kristine Karlsen Kontaktlærer 4A
Hege Rognlien Harsund Kontaktlærer 4B
Sigurd Adamsrød Hellum  Kontaktlærer 4C
Ailin Løkken Faglærer 3. trinn
Solveig Sletvold Skarset Kontaktlærer 5A og 5C
Ann Kristin Blomholt Kontaktærer 5A og 5B
Kine Elisabeth Dahl Kontatklærer 5B og 5C
Fredrik Blehr Kontaktlærer 5B og 5C
Maria Jensen Kontaktlærer 6A
Merethe Kirsch Gundersen Kontaktlærer 6B
Fredrik Utengen Kontaktlærer 6C
Synnøve Nybø Faglærer 6. trinn
Ingunn Schulhus Johnsen Faglærer 6. trinn 
Heidi Finsrud Kontaktlærer 7A
Anette Leversby Kontaktlærer 7B
Frida Marie Svardal Kontaktlærer 7C
Marius Hempel  Faglærer kunst og håndverk
Erik Andresen Faglærer kroppsøving
Wenche Elisabeth Fjelltvedt Faglærer
Brith Karin Moen Spesialpedagog
Mai Hvid Spesialpedagog
Else Egge Johansen AKS - faglig og pedagogisk ansvarlig 

tlf. 93068105

 

Andre

Navn Stilling E-postadresse Telefon
Kristine Eriksen  Helsesykepleier 32 04 94 65 / 
409 17 298