Administrasjon/ledelse

Navn Stilling E-postadresse
Thomas Larsen Sola Virksomhetsleder/rektor
Nina Krogh Avdelingsleder 1.–3.trinn
Nina Syrdahl Olsen Avdelingsleder 4.–5. trinn og SFO-leder
Kari Hoff-Andersen Avdelingsleder 6.–7.trinn
Kitty Dyrhovd Leirvik Skolesekretær
Kristine Eriksen Løkke Helsesøster 32 04 94 65 /
409 17 298