Foreldrekontaktene på alle trinn ved Hallermoen skole utgjør Foreldrerådetssamarbeidsutvalg (FAU).

FAU velger et styre, leder, nestleder og sekretær. FAU ved Hallermoen skole er delt opp i ulike grupper/komiteer bl.a. trivsel, nettvett, trafikk og 17. mai.

Navn

 Verv

Maria Berg:  

 FAU-leder

Ingrid Kibsgård:  

 Sekretær

SU

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder Hallermoen skole. SU er et rådgivende organ.

Samarbeidsutvalget består av:

  • 2 representanter fra elevrådet
  • 2 representanter fra foreldrerådet (FAU)
  • 2 representanter fra undervisningspersonell - lærerne
  • 1 representant fra andre tilsatte – Hallermoen SFO
  • 2 representanter fra kommunen – Skolens ledelse, rektor skal være den ene

  FUG