AKS skal være et aktivitets- og leketilbud til barn på 1. - 4. trinn før og etter skoletid. I AKS står fritid, trygghet og lek i sentrum. Det skal være tilbud om ulike aktiviteter og mulighet for lek og sosial trening

Åpningstider

  • Mandag–fredag: kl 07.00–17.00

Første dag for elevene som starter på 1. trinn er onsdag 1. august. 

Planleggingsdager

AKS holder stengt uke 27 - 30, samt følgende dager:

·       12. august 

·       13. august

·       14. august 

Oppfølging av AKS-plasser og betaling

Det er forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst som nå følger opp plasser og betaling av SFO

Kontaktinfo: Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Telefon: 32 04 43 00
E-post:
Besøksadresse: Drammen Rådhus, Engene 1, 3008 Drammen

Base 1 og base 2

På Hallermoen AKS har vi base 1 og base 2. Monica Haugan er avdelingsleder for AKS, og Else Egge Johansen er faglig koordinator

Base 1

  • Her går elever fra 1. klasse.
  • Lokalene består av et fellesrom. I tillegg bruker vi de tre klasserommene til 1. trinn. Vi er ca. 65 elever
  • Mobil: 40 917 290

Base 2

  • Her går elever fra 2. - 4. trinn
  • Her er det sambruk med klasserommene til 2. og 3. trinn. Vi er ca. 80 elever
  • Telefon: 40 917 292