Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Varighet

Programmet er helårlig og på full tid. Det varer inntil 2 år.

Dette lærer du

 • Norskopplæring
 • Samfunnskunnskap
 • Forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, slik som språk- og arbeidspraksis.

Pris

Programmet er gratis.

Søke

Du har rett og plikt til å delta i programmet dersom du:

 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor

Programmet

 • Kartlegging av deltakerens bakgrunn
 • Individuelle planer: Introduksjonssenteret utarbeider en individuell plan på bakgrunn av en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn, kompetanse og ønsker for framtiden. Planen utarbeides i samråd med deltakeren og er gjensidig forpliktende mellom kommune og deltaker.
 • Oppfølging - tett oppfølging av den enkelte
 • Heldags- og helårsprogram - vanlig arbeidsuke
 • Økonomisk ytelse knyttet til deltakelse. Ulovlig fravær gir trekk i stønaden. Les om satser for introduksjonsstønad
 • Norsk med samfunnskunnskap
 • Kursbevis/attest