Alle som ønsker en varig oppholdstillatelse i Norge, må gjennomføre 600 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  • asylanter
  • overføringsflyktninger
  • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse
  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Dette lærer du

  • 550 timer norsk

Norskkursene består av undervisning på alle nivåer fra A1 til B2. Deltakerne plasseres på ulike kurs tilpasset den enkeltes språknivå.

I tillegg til norsk, får deltakerne 50 timer samfunnskunnskap

Pris

Tjenesten er gratis for personer mellom 16-67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen

Påmelding