Vi er behjelpelig med oversettelse av alle slags dokumenter på de fleste språk, for eksempel:

  • Utdanningsdokumenter som for eksempel attester, sertifikater, karakterutskrift og vitnemål.
  • Informasjonsmateriell: brosjyrer, rapporter.
  • Juridiske og medisinske dokumenter som for eksempel fødselsattest, bostedsattest, vigselattest og legeerklæring.
  • Andre offentlige dokumenter.

Bestille oversettelse

For bestilling av oversettelse:

Telefon 32 04 47 56

E-post: eller eller eller