Introduksjonssenteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Organisering

 • Norskkurs på dagtid har undervisning fra 08.30 - 11.45 eller 12.15 - 15.30, fire eller fem dager i uken.
 • Norskkurs på kveldstid har undervisning fra 17.15 - 20.30 to kvelder i uken.
 • Kursene følger Introduksjonssenterets skolerute.
 • 1 undervisningstime varer 45 minutter.

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 02.01- 29.03
 • Omfang: 20 undervisningstimer i uka. Totalt 224 undervisningstimer.
 • Pris: 12.500,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 01.04 - 21.06
 • Omfang: 20 undervisningstimer i uka. Totalt 196 undervisningstimer. 
 • Pris: 10.900,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 02.01- 29.03
 • Omfang: 16 undervisningstimer i uka. Totalt 176 undervisningstimer.
 • Pris: 9.800,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 01.04 - 21.06
 • Omfang: 16 undervisningstimer i uka. Totalt 156 undervisningstimer.
 • Pris: 8.700,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: Fortløpende opptak
 • Pris: 57,- pr undervisningstime med oppstart utenom kursperiodene.

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: 07.01-27.03
 • Omfang: 8 undervisningstimer i uka. Totalt 88 undervisningstimer.
 • Pris: 7.700,-

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: 01.04-19.06
 • Omfang: 8 undervisningstimer i uka. Totalt 76 timer.
 • Pris: 6.700,-

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: Fortløpende opptak
 • Pris: 88,- pr undervisningstime med oppstart utenom kursperiodene.

Samfunnskunnskap

 • Periode: Uke 9 (25.02 - 01.03), uke 26 og 27 (24.06 - 05.07)
 • Omfang: 25 undervisningstimer i uka
 • Pris: 1.750,- pr uke i gruppe på 13 deltakere og oppover.
 • For pris med færre deltakere, ta kontakt med Språktjenester.
 • For pris på videokonferanse, ta kontakt med Språktjenester.
 • Undervisningen tilbys på eget morsmål hvis det er tilgjengelig. Hvis ikke tilbys det på norsk eller engelsk.

Norskprøven

 • Pris: 1.050,- (Lytte, lese, skrive - 350,- pr delprøve)

Samfunnskunnskapsprøven

 • Pris: 1.000,-

Statsborgerprøven

 • Pris: 1.000,-