KurstypeKursdatoTimetallPrisMerknader
Dagskurs 20. august - 19. oktober (÷ uke 40) Inntil 20 timer i uka = 160 uvt 8 800 kr Betalende deltakere: Kursavgiften er regulert i forbindelse med høstferien og norskprøven i desember.
  22. oktober - 21. desember Inntil 20 timer i uka = 180 uvt 9 700 kr  
Dagskurs 20. august - 19. oktober (÷ uke 40) Inntil 16 timer i uka = 128 uvt 7 000 kr Betalende deltakere: Kursavgiften er regulert i forbindelse med høstferien og norskprøven i desember.
Dagskurs 22. oktober - 21. desember Inntil 16 timer i uka = 144 uvt 7 700 kr  
Dagskurs Forløpende   55 kr Pris pr. time med oppstart utenom kursperiodene
Kveldskurs 20. august - 17. oktober (÷ uke 40) Inntil 8 timer i uka = 64 uvt 5 500 kr Betalende deltakere: Kursavgiften er regulert i forbindelse med høstferien og norskprøven i desember.
  22. oktober - 19. desember Inntil 8 timer i uka = 72 uvt 6 200 kr  
B2-kveldskurs   Inntil 8 timer i uka    
 Kveldskurs  Fortløpende   86 kr  Pris pr. time med oppstart utenom kursperiodene
 Samfunnskunnskap  33 og 40 25 timer i uka 1 750 kr i uka På eget morsmål hvis tilgjengelig evt., engelsk/norsk.  Kun deltakere på plikt
 Norskprøven     1 050 kr per prøve Skriftlig og muntlig, betaler pr del. (kr.350,- pr. delprøve)
Samfunnskunnskaps-prøven     750 kr  
Statsborgerprøven     750 kr  

1 undervisningstime (uvt) = 45 min.

Dagkurs

Noen dagskurs har 5 undervisningsdager, og har total 20 timer pr.uke. Det er også noen kurs som har 4 undervisningsdager og har total 16 timer pr.uke. Klokkeslett for dagkurs: 08.30-12.00 og 12.15-15.30.

Kveldskurs

Kveldskurs går 2 dager og har total 8 timer pr. uke. Klokkeslett for kveldskurs: 17:15- 20:30