Introduksjonssenteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Organisering

 • Norskkurs på dagtid har undervisning fra 08.30 - 11.45 eller 12.15 - 15.30, fire eller fem dager i uken.
 • Norskkurs på kveldstid har undervisning fra 17.15 - 20.30 to kvelder i uken.
 • Kursene følger Introduksjonssenterets skolerute.
 • 1 undervisningstime varer 45 minutter.

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 19.08 - 25.10.19
 • Omfang: 20 undervisningstimer i uka. Totalt 180 undervisningstimer.
 • Pris: 10.300,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 28.10 - 21.12.19
 • Omfang: 20 undervisningstimer i uka. Totalt 160 undervisningstimer. 
 • Pris: 8.900,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 19.08 - 25.10.19
 • Omfang: 16 undervisningstimer i uka. Totalt 144 undervisningstimer.
 • Pris: 8.200,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: 28.10 - 21.12.19
 • Omfang: 16 undervisningstimer i uka. Totalt 128 undervisningstimer.
 • Pris: 7.100,-

Norskkurs, dagtid

 • Periode: Fortløpende opptak
 • Pris: 57,- pr undervisningstime med oppstart utenom kursperiodene.

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: 19.08 - 25.10.19
 • Omfang: 8 undervisningstimer i uka. Totalt 64 undervisningstimer.
 • Pris: 5.600,-

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: 28.10 - 21.12.19
 • Omfang: 8 undervisningstimer i uka. Totalt 64 timer.
 • Pris: 5.600,-

Norskkurs, kveldstid

 • Periode: Fortløpende opptak
 • Pris: 88,- pr undervisningstime med oppstart utenom kursperiodene.

Norskkurs, nettbasert med samlinger på kveldstid

 • Periode 26.08-24.11.2019
 • 4 fellessamlinger
 • 5 timer hjemmearbeid med oppgaveinnlevering hver uke
 • Pris: 4.000,-

Samfunnskunnskap

 • Periode: Uke 9 (25.02 - 01.03), uke 26 og 27 (24.06 - 05.07)
 • Omfang: 25 undervisningstimer i uka
 • Pris: 1.750,- pr uke i gruppe på 13 deltakere og oppover.
 • For pris med færre deltakere, ta kontakt med Språktjenester.
 • For pris på videokonferanse, ta kontakt med Språktjenester.
 • Undervisningen tilbys på eget morsmål hvis det er tilgjengelig. Hvis ikke tilbys det på norsk eller engelsk.

Norskprøven

 • Pris: 1.050,- (Lytte, lese, skrive - 350,- pr delprøve)

Samfunnskunnskapsprøven

 • Pris: 1.000,-

Statsborgerprøven

 • Pris: 1.000,-