Samfunnskunnskap er et obligatorisk kurs på 50 timer som gir undervisning i norsk samfunn, lover og regler. Kurset holdes på deltakerens eget språk.

Introduksjonssenteret tilbyr

Målgruppe

Målgruppen for kurset er utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Les mer om hvem som har rett til kurset.

Tema

 • Ny innvandrer i Norge
 • Historie, geografi og levesett
 • Barn og familie
 • Helse
 • Utdanning og kompetanse
 • Arbeidsliv
 • Demokrati og velferdssamfunn

Hvilke språk er det undervisning på?

Hvilke språk som tilbys undervisning på kommer an på om det er nok deltakere til å starte kurs. Har vi over 8 deltakere på et språk, vil vi som regel ha kurs på dette språket. Vanligvis har vi kurs på mellom 20-25 språk.

Hvordan melder man seg på samfunnskunnskapskurs?

Er du fra Drammen kommune og har rett og plikt til kurs, blir du innkalt i de ukene som du har avtalt med oss i kartleggingssamtalen. Har du bare plikt, kan du melde deg på selv. Er du fra en annen kommune, må du melde deg på i denne kommunen, og de melder deg på til kurs hos oss dersom kommunen har en avtale med oss.

Hvordan vet jeg om jeg skal være med på samfunnskunnskapskurs?

Har du fått et brev eller blitt kontaktet direkte av Introduksjonssenteret, har du plass på kurset. Har du ikke fått brev en til to uker før kurset begynner, betyr det at det ikke er kurs på ditt språk eller at du ikke er påmeldt. Om du mener du burde vært påmeldt, ta kontakt med ansvarlig for samfunnskunnskapskurs i Drammen Marta Poderiene eller Aurore Leveque. Dersom du bor i en annen kommune enn Drammen, må du ta kontakt med din egen kommune.

Kontakt

For mer informasjon om samfunnskapskurs, ta kontakt med:

Marta Poderiene

 • Telefon 32 04 47 38
 • E-post: 
  eller