Språktjenester i Drammen tilbyr samfunnskunnskapskurs på videokonferanse på de fleste språk.

Kurset dekker læreplanen for 50 timers samfunnskunnskap.

Bare send en epost med ønske om språk, tidspunkt og antall deltakere. Vi kan kjøre kurs for flere kommuner samtidig. Dette lønner seg i tilfeller kommunene har få deltakere på det aktuelle språket.

Vi kan koble til maksimum 3 kommuner og til sammen maksimum 18 deltakere per kurs på videokonferanse.

Pris

Prisen for kurs på videokonferanse er 35.000 per kurs på 50 timer for 1-8 deltakere. Blir det flere enn 8 deltakere til sammen, regnes det et tillegg på 3500 kr per ekstra deltaker. Dersom flere kommuner er med på samme kurs, deles kursavgiften mellom kommunene etter antall deltakere. Prisen dekker bl.a. lønn til lærer, administrative kostnader, husleie, utstyr og teknisk support.

Spørsmål

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med oss:

Telefon 32 04 47 38

eller eller