Søknad grunnskole for voksne

Kjønn

Under skal du gjøre noen valg. Det er viktig at du forstår valgene du gjør.

Opplæring og karakter betyr at du får undervisning og karakter i faget. Etter 10. trinn får du en standpunktkarakter i faget som står på vitnemålet/kompetansebeviset. Du kan komme opp i eksamen i dette faget også. Undervisningen har obligatorisk oppmøte.

Realkompetansevurdering betyr at vi ser på hva slags kompetanse du har i faget. Hvis kompetansen du har i faget er likeverdig med den kompetansen du får av undervisning i faget, tilsvarende karakteren 2 eller høyere i faget, får du godkjent i faget som står på vitnemålet/kompetansebeviset. Hvis du ikke får godkjent kompetansen din i faget, får du tilbud om undervisning eller privatisteksamen.

Privatisteksamen betyr at du studerer faget selv hjemme, og møter opp til eksamen på våren. Du har ingen undervisning. Du får en eksamenskarakter som står på vitnemålet/kompetansebeviset.

Norsk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag