Hos oss kan du bestille tolk på de fleste aktuelle språk.

Vi tilbyr

 • Frammøtetolking: Tolken er til stede under samtalen.
 • Telefontolking: Tolken sitter på et eget kontor og tolker via telefon/høyttalende telefon. Godt egnet kun for kortere beskjeder og samtaler.
 • Skjermtolking: Tolken sitter på eget kontor og tolker via videokonferanseutstyr. Den som bestiller skjermtolking bør ha samme utstyr.

Bestille

Det er bare er oppdragsgivere som kan bestille tolk. Tolker kan ikke avtale tolkeoppdrag direkte med brukere (minoritetsspråklige brukere).

Kontakt

Har du spørsmål om bestilling av tolk, ta kontakt med tolkeformidler:

 • Henning Borge
 • telefon.: 32 04 47 43
 • e-post:

eller

 • e-post:

Evaluer tolkingen

Vi ønsker å bli enda bedre og setter stor pris på om du evaluere tolketjenesten du har mottatt.

Når du bruker tolk

Husk på når du bruker tolk:

 • Tolkens oppgave er å overføre innholdet, på et annet språk, i alt som sies under samtalen, uten å endre, tilføye eller utelate informasjon.
 • Tolken snakker i "jeg"-form. Henvend deg direkte til din samtalepartner. Snakk ikke til tolken om din samtalepartner i tredje person.
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn tolking.
 • Start med en orientering om tolkens rolle i samtalen eller la tolken gjøre det.
 • Forklar hva som er målet med samtalen.
 • Planlegg samtalen godt. Si ikke mer til tolken enn det du vil ha overført.
 • Vær forberedt på å forklare en del begreper som er spesielle for ditt fag eller for  institusjonen.
 • En tolk skal ikke trekkes inn i samtalen mellom bestiller og klient. Tolken skal ikke delta med meninger eller synspunkter.
 • Snakk tydelig og i korte sekvenser.Sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt to ganger.
 • Tolken har absolutt taushetsplikt, også etter endt tjeneste.

Retningslinjer

Interne retninglinjer i Drammen kommune for bruk av tolke- og oversettelsestjenester