Om skolen:

  • Barneskole
  • 450 elever
  • 45 ansatte
  • Ligger i Konnerud bydel
  • Motto: «Relevant læring»
  • En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Skolens satsningsområder er knyttet til Læringsløp Drammen.
  • For oss er samspillet oss imellom, og et godt læringsutbytte det viktigste vi jobber med. Vi jobber derfor kontinuerlig med skolemiljøet. Elevrådet er bindeleddet mellom alle elver og oss voksne både vi som jobber på skolen og FAU. Målet er å skape trygghet, rom for mestring og motivasjon.
  • Av kjernekompetansene har vi spesielt fokus på å ta i bruk Drammensskolens og skolens nye språkplan der vi har innført metoden «STL+» (skrive seg til lesing ved også å bruke iPad) som metode på de laveste trinnene. Relevant undervisning har vært skolens motto i flere år.

 

  

Null mobbing

 

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Åpningstider

 

Telefon

Telefon: 32 04 57 00

E-post

Besøksadresse

Malmveien 19
3031 Drammen