Administrasjon/ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Cathrine Wessmann Rektor 32045702
Elisabeth Onshuus Martens Avdelingsleder 1.–3.trinn  
Bodil Steen Sofienlund Avdelingsleder 4.–7. trinn  
Mona Elisabeth Kjærnli Sekretær 32045700
Wenche Hovde Helsesøster 91350559 
Thomas Wendt FAU-leder  

Andre ansatte

Mari Abelseth
Brit Krokstad Anmarkrud
Siv Karin Beyer
Ragnhild Hoff Eek
Lars Bertil Eggen
Catherine J. Haaksta Ellingsen
Dutta Jeanette Espegard
Tormod Evensen
Elisabeth Fosslie
Anne Margrethe Gjertsen
Stine Gundhus
Elisabeth Halmrast
Anina Therese Hansen
Jon Thorleif Hansen
Vibeke Hanssen
Andreas Harket
Gro Astrid Hetty
Grethe Alfhild Imenes
Mona Elisabeth Kjærnli
Cammila Østgård Christensen
Inger-Elise Landmark
Elisabeth Onshuus Martens
Siri Momrak
Sissel Nordahl
Siv Iren Nyhus
Heidi Dahl Olafsen
Ragnhild Kjeldsen Røste
Bodil Steen Sofienlund
Helén Solumshengslet
Kim Ronny Stensnes
Mari Sønju
Marit Sørnes
Gøril Granli Tjelle
Monica Utnes Omholt
Kaja Elisabet Varden
Cathrine Wessmann
Hanne Van Der Eynden Wike
Torill Winge
Leni Karoline M. Wågsås
Benedicte Øen