Administrasjon og ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Cathrine Wessmann Rektor 32045702
Elisabeth Onshuus Martens Avdelingsleder 1.–3.trinn  
Bodil Steen Sofienlund Avdelingsleder 4.–7. trinn  
Mona Elisabeth Kjærnli Sekretær 32045700
Wenche Hovde Helsesøster 91350559 
Thomas Wendt FAU-leder  

Lærere og andre ansatte

Andreas Harket
Anina Therese Hansen
Anne Margrethe Gjertsen
Benedicte Øen
Brit Krokstad Anmarkrud
Cammila Østgård Christensen
Catherine J. Haaksta Ellingsen
Elisabeth Fosslie
Elisabeth Halmrast
Grethe Alfhild Imenes
Gro Astrid Hetty
Gøril Granli Tjelle
Hanne Van Der Eynden Wike
Helén Solumshengslet
Jon Thorleif Hansen
Kaja Elisabet Varden
Kim Ronny Stensnes
Lars Bertil Eggen
Leni Karoline M. Wågsås
Mari Abelseth
Mari Sønju
Marit Sørnes
Monica Utnes Omholt
Ragnhild Hoff Eek
Siri Momrak
Sissel Nordahl
Siv Iren Nyhus
Siv Karin Beyer
Torill Winge
Tormod Evensen
Vibeke Hanssen