Administrasjon og ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Cathrine Wessmann Rektor 32045702
Elisabeth Onshuus Martens Avdelingsleder 1.–3.trinn

 32045703

Bodil Steen Sofienlund Avdelingsleder 4.–7. trinn  32045704
Mona Elisabeth Kjærnli Sekretær 32045700
Gry Ekeli Helsesykepleier

32045710

90225768 

Peter Eidskrem FAU-leder  

Lærere og andre ansatte

Adrian Brøyn
Andreas Harket
Anina Therese Hansen
Ann Cathrin Lindland Løvstad
Anne Margrethe Gjertsen
Benedicte Øen
Brit Krokstad Anmarkrud
Cammila Østgård Christensen
Catherine J. Haaksta Ellingsen
Christine Wettre-Johnsen
Cristian Panea
Elisabeth Fosslie
Else Merete Burud
Grethe Alfhild Imenes
Gøril Granli Tjelle
Hanne Van Der Eynden Wike
Helén Solumshengslet
Helene Feyling Haare (permisjon)
Ildri Elene Fossum
Ina-Terese Jansen
Iren Susanne Joval Carlsen
Jan Øverby
Jon Thorleif Hansen
Kaja Elisabet Varden
Kim Ronny Stensnes
Kristin Meyer
Lars Bertil Eggen
Lisa Dischler Gundersen
Mari Abelseth
Mari Sønju
Marit Sørnes
Margrethe Beck Heien
Monica Utnes Omholt
Nina Tuveng
Ragnhild Hoff Eek
Siri Momrak
Sissel Nordahl
Siv Iren Nyhus
Siv Karin Beyer
Torill Winge
Tormod Evensen
Vibeke Hanssen