Skolen legger vekt på å ha et godt hjem – skole samarbeid.

  • Vi har mange flotte og aktive foresatte på skolen. FAU er organisert i grupper med fokusområder.

SMU

SU (Samarbeidsutvalg) består av FAU-representanter, rektor, lærere og elevrådsrepresentanter. 

Årshjul hjem – skole samarbeid 2016–2017

På Konnerud skole har vi laget et årshjul i samarbeid med FAU. Ved å få til et godt samarbeid kan vi treffe gode beslutninger for elevene på Konnerud skole.