Skolen legger vekt på å ha et godt hjem – skole samarbeid.

Foreldreutvalget (FAU)

FAU er organisert i grupper med fokusområder.

E-post: 

Leder

Lisbeth Håvik

E-post:

SMU

Samarbeidsutvalg (SMU) består av FAU-representanter, rektor, lærere og elevrådsrepresentanter. 

Årshjul hjem – skole samarbeid 2017–2018

På Konnerud skole har vi laget et årshjul i samarbeid med FAU. Ved å få til et godt samarbeid kan vi treffe gode beslutninger for elevene på Konnerud skole.