VELKOMMEN til Konnerud skole AKS

Aktivitetsskolen i Drammen kommune er et tilbud for barn på 1.-4.trinn i deres fritid, før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være et læringsstøttende og læringsfremmende tilbud og ha fysiske og sosiale aktiviteter.

 Åpningstider

Mandag-fredag kl 07.00–17.00.

Stengt 4 uker i juli og inntil 3 planleggingsdager.

Førsteklassinger har AKS-tilbud fra 1.august.

Første skoledag er AKS åpent hele dagen for førsteklassinger som starter på skolen på ettermiddagen.

 Kontaktpersoner

Baseleder                                    

Pedagogisk ansvarlig                  

Avdelingsleder                            

 Oppfølging av AKS-plasser og betaling

Det er forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst som nå følger opp plasser og betaling av SFO

Kontaktinfo: Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Telefon: 32 04 43 00
E-post:
Besøksadresse: Drammen Rådhus, Engene 1, 3008 Drammen