Første skoledag 2017-2018 er mandag 20. august

Bli kjent-dag for nye førsteklassinger

Vi vil fordele elevene og foreldrene på to besøksdager. Alle skal få et skriv om hvilken dag dere skal komme.

 • Bli kjent-dagene er 30. og 31. mai

Målet er at elevene skal bli litt kjent med skolen, se klasserommet og møte noen av de voksne.

Foreldrene får informasjon og omvisning på skolen samt snakke med andre foreldrene på trinnet. Mindre søsken kan ikke være med denne dagen.

Oppstart på SFO skoleåret 2018-2019

 • Oppstart av SFO for 1. klassinger er tirsdag 1. august.

Elever på 2. – 4. trinn har oppstart fra 31. juli etter egen påmelding som dere sender inn før sommerferien.

 • Åpningstider er fra kl 07.00 - kl 17.00.

Minner om at ettermidagsplass tilsvarer 60% plass. I feriene kan barnet da være 3 hele dager i uken. Har dere behov for ekstra dager utover det som plassen tilsier så ta kontakt med vår konsulent Mona Kjærnli. Skolens tlf 32 04 57 00

Tilvenningsdager på Konnerud skole SFO 

Vi har to organiserte tilvenningsdager og dere står fritt til å benytte dere av disse.

 • Tirsdag 1 .august kl.10.00 - 13.00
 • Tirsdag 15. august kl.10.00 - 13.00

På tilvenningsdagen møter dere opp i skolegården kl.10.00. Der vil avdelingsleder, rektor og baseleder Marit Sørnes møte dere og hilse på alle barn og foresatte, før vi går inn i bygget der SFO holder til. De voksne på SFO vil igangsette lekeaktiviteter med barna.

Foresatte vil få informasjon om Konnerud skole SFO. Personalrommet er tilgjengelig for foresatte gjennom hele tilvenningsdagen. Vi tilpasser tilvenningen da det er viktig at skole og hjem samarbeider rundt hvert enkelt barn. Ta med mat, drikke og skiftetøy.

Dersom dere velger å starte opp andre dager i august så er det en ansatt på SFO som har ekstra ansvar for å ta dere imot og gi dere skriftlig informasjon og nødvendig materiell. Dere tar da kontakt med den ansatte som har gul vest.

Husk at det kan være krevende og litt slitsomt for barnet å begynne på SFO, så hvis dere har mulighet så anbefaler vi litt kortere dager i begynnelsen, eventuelt noen dager i uken.

Vi ønsker alle en god sommer og en god oppstart i august!

 

Foreldremøte nye førsteklassinger

 • Torsdag 3. mai kl. 18.00 - 19.30 

Velkommen til det nye flotte personalrommet vårt. Benytt inngang A1

Agenda:

 • Generell informasjon om Konnerud skole.
 • Presentasjon av de voksne på trinnet.
 • Informasjon om SFO, og oppstarten i august.
 • Kontaktlærerne informerer om gjensidige forventninger til skolestart, og noen praktiske opplysninger.
 • FAU presenterer seg. Valg av foreldrekontakter.

Første skoledag 2018-2019

 • Mandag 20. august

1. trinn starter kl.18.00. Korpset starter å spille litt tidligere, så det er fint om dere møter opp kl.17.45. Oppmøte i skolegården på nedsiden av flaggstanga.

2. - 7. trinn starter ute i skolegården kl.8.30. Oppmøte på nedsiden av flaggstanga, på anvist plass. Rektor ønsker velkommen til nytt skoleår.

SFO holder åpent for påmeldte 1.klassinger i skoletiden, husk matpakker.

HURRA for skolestarterne!