• 8.–10. trinn, introduksjonsgruppe
  • ca. 560 elever
  • ca. 60 ansatte

Nøkkelinformasjon

 

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

32 04 96 90

E-post

Besøksadresse

Schwartz gate 12
3043 Drammen