Administrasjon og ledelse

NavnStillingE-postTelefon
Åse Kalfoss rektor 32 04 96 95 / 416 92 670
Per Christian Rasmussen avd.leder 8. trinn 32 04 96 93
Lena K.B.Fagerli avd.leder 9.trinn   32 04 96 94
Kristin Holberg  avd.leder 10. trinn/rådgiver   32 04 96 92
Geir Forbord  avd.leder   32 04 96 93
Frode Syrstad avd.leder 32 04 96 96
Anne Sofie Jæger  spesialkonsulent 32 04 96 98
Bodil Auke Stampe sekretær 32 04 96 85

Lærere

NavnStillingEpostadresseTelefon
Vegard Andersen Gåsvik Kontaktlærer 8AB1

476 71 347

Knida Zaja Tahiri Kontaktlærer 8AB2 957 35 618
Sadef Abbas Kontaktlærer 8AB3 941 52 541
Mirza Askraba Kontaktlærer 8CD1 416 80 839
Rizwan A Ghaffar Kontaktlærer 8CD2 481 95 814
Trine Nornes Kontaktlærer 8CD3 970 54 868
Herman Nygård Kontaktlærer 8EF1 481 90 578
Lene E Tovslid Kontaktlærer 8EF2 909 38 583
Ida K F Enger Kontaktlærer 8EF3 913 50 430
Kathrine Dybendal Kontaktlærer 8GH1 416 74 712
Kristin Husdal Kontaktlærer 8GH2 970 87 439
Henning W Martinsen Kontaktlærer 8GH3 902 23 576
Kent W Furnes Kontaktlærer 9AB1 948 05 669
Mikail Bulut Kontaktlærer 9AB2 948 62 631
Lars Arne Nedberg Kontaktlærer 9AB3 901 77 673
Cecilie Thue Kontaktlærer 9CD1 922 87 183 
Mette S Liang Kontaktlærer 9CD2 901 06 479
Thomas Andersen Kontaktlærer 9CD3 472 44 726
Toril B Hoff Kontaktlærer 9CD4 948 00 341
Frank Hansen Kontaktlærer 9EF1 948 74 982
Susanne M Pedersen Kontaktlærer 9EF2 922 57 108
Christoffer Rokke Brucker Kontaktlærer 9EF3
«
Læringsløp Drammen
. Å lykkes i hele læringsløpet»
er en ambisiøs, kunnskapsbasert og godt forankret
kvalitetsplan hvor alle ansatte i barnehager og skoler
har vært aktive deltakere med å vurdere utfordringer,
hva som fungerer bra og ikke minst forslag til inn
-
hold og tiltak for en positiv videreutvikling frem mot
2020. Kunnskapsorganisasjoner som lykkes verdsetter
sine ansatte, og ansatte som blir satset på gir de beste
forutsetninger for å utvikle gode læringsbetingelser
for barn og unge. Fortsatt skal veiledning, støtte og
kompetansebygging være en grunnpilar i det videre
utviklingsarbeidet, og kompetansesenteret skal sikre at
ansatte og ledere i barnehage, skole og oppvekst opp-
lever vekst og utvikling.
«
Læringsløp Drammen
. Å lykkes i hele læringsløpet»
er en ambisiøs, kunnskapsbasert og godt forankret
kvalitetsplan hvor alle ansatte i barnehager og skoler
har vært aktive deltakere med å vurdere utfordringer,
hva som fungerer bra og ikke minst forslag til inn
-
hold og tiltak for en positiv videreutvikling frem mot
2020. Kunnskapsorganisasjoner som lykkes verdsetter
sine ansatte, og ansatte som blir satset på gir de beste
forutsetninger for å utvikle gode læringsbetingelser
for barn og unge. Fortsatt skal veiledning, støtte og
kompetansebygging være en grunnpilar i det videre
utviklingsarbeidet, og kompetansesenteret skal sikre at
ansatte og ledere i barnehage, skole og oppvekst opp-
lever vekst og utvikling.
416 85 526
Bjørn-Erik Torgersen Kontaktlærer 9EF4
948 40 895
Thomas Larsen Kontaktlærer 10AB1 416 76 676
Hallvard Hasund Kontaktlærer 10AB2 905 91 995
Aida H I Løver Kontaktlærer 10AB3 413 03 951
Ida Marie Mørk Kontaktlærer 10CD1 941 46 084
Arild Håkestad Kontaktlærer 10CD2 952 42 013
Veronica Grimnes Kontaktlærer 10CD3 991 51 616
Stig Hagen Kontaktlærer 10EF1 948 66 583
Pia M Bergan Kontaktlærer 10EF2 408 20 131
Stine Sveia-Nilsen Kontaktlærer 10EF3 941 68 177

 

Faglærere og andre ansatte

NavnEpostadressetelefon
Aghlaila Daeidih 967 14 721
Aida Azevedo 413 61 664
Alexander Dundas 941 60 574
Anne Bøhm 917 90 488
Astrid Gangestad 948 61 487
Bjørg Mari Toftegård 970 24 664
Carina A. Drivdal 967 42 872
Cathrine Kalnes Prytz 948 00 152
David Å. Sagedal, 979 45 297
Gro-Hege Sandaker 971 52 289
Heidi Schade 472 40 444
Inger Elisabeth Johannesen 930 69 248
Jakob Skogli 980 10 084
Jannice A. Simensen 451 85 848
Juni S. Fjeld 478 46 925
Kaja Bråthen Weum 408 64 658
Karin Auke 924 65 761
Kate Helen Frey 952 73 232
Kristin Austad 994 53 173
Kristin Emblem 916 85 040
Linda Tobiassen (sosiallærer)
971 62 959
Pål Gjemmestad 954 70 747
Raymond Olsen 915 72 751
Rikke Carlberg 469 64 665
Ronny Omdahl 948 68 904
Ruth Christina Ormåsen 922 55 604
Thea Emilie Svartsund 913 53 738
Torunn E.Søderberg 479 03 143
Truls Garmo Johansen 413 07 768
Øyvind Søvde 957 82 806