Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 2018/2019

Leder

 Rune Bakkeli

E-post:

Nestleder

 

Sekretær

Geir Smaaskjær

E-post:

 

Kasserer

Heidi Nilssen

E-post: