Administrasjon og ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Renate Blomli Winnes

Rektor 

32049562

Mona Helen Evensen Avdelingsleder 1. og 2. trinn og AKS 320495 63
Trine Dreyer Enersen

Avdelingsleder 3.- 5.trinn

32049571
Helle Kristin Øverby Avdelingsleder 6. -7.trinn 320495 64
Gunn Karin Aslaksen Sekretær  32049560
Heidi Bjørgen Bjørmark Helsesykepleier 32049566

Lærere

1. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Siv Wetterstad Berg Kontaktlærer 1A
Samira Radaca Kontaktlærer 1B
Elisabeth Schau Carlsen Kontaktlærer 1C
Christine Lind-Johansen Trinnlærer
Sylvi Irene Jessen Trinnlærer

2. trinn

Navn Stilling E-postadresse
 Tonje G. Falkenhaug Kontaktlærer 2A  
 Stine Knutsen Kontaktlærer 2B  
 Christin Haug Kontaktlærer 2C
 Birgit Albjerk Trinnlærer
 Trine Mørch Svendsrud Trinnlærer

3. trinn

 Thea Nymoen Jensen Kontaktlærer 3A
 Christine Løken Roa Kontaktlærer 3B
 Marit Vormeland Kontaktlærer 3C
 Maria Alexandersson Trinnlærer
 Linda Moen Trinnlærer
Tine M. Andersen Trinnlærer
Maria Vanessa Asdal Trinnlærer 

4. trinn

Anne Kari Flaten Hansen Kontaktlærer 4A
Lisbeth Sommerstad Stryken  Kontaktlærer 4B
Linda Cathrine Kristoffersen Kontaktlærer 4C
Christina Hveding Dahl Trinnlærer 
Katrine Gretland Hansen Trinnlærer
Trine Mørch Svendsrud Trinnlærer

5. trinn

 Vilde Bråthen Kontaktlærer 5A
 Jeanett Rydgren Kontaktlærer 5B
 Caroline Rønneberg Kontaktlærer 5C
 Aaste Ildahl Svendsen  Kontaktlærer 5D
Jon Richard Røine Trinnlærer
Sofie Westad Trinnlærer

6. trinn

Ruth Agnes Ø. Faye Kontaktlærer 6A
Anya Nyborg Kontaktlærer 6B
Helga Falch Johannessen Kontaktlærer 6C
Christine Fjeldheim-Fredriksen Trinnlærer
Bjørn Birkenes Skjebstad Trinnlærer

7. trinn

Vivian Hofstad Førlie Kontaktlærer 7A
Marlene Gommesen Kontaktlærer 7B
Erny Wold Kontaktlærer 7C
Mariann Sie Trinnlærer
Anders Ruud Gundersen Trinnlærer
Tom Helgesen Trinnlærer

 

Andre ansatte

Anne-Lina Helmen Spesialpedagog
Margunn Hagen Spesialpedagog
Tone H. Nelson Spesialpedagog
Hilde Høimyr Spesialpedagog
Usha Mahe Basekoordinator AKS
Britt Kolbjørnsen Basekoordinator AKS
Gunhild Gamst Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Kristin Lenæs Pedagogisk medarbeider skole
Marit Lindberg Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Merete Engebretsen Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Gry Hegrestad Pedagogisk medarbeider skole
Terje Kaspersen Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Hæge Sauge Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Kjersti Eberlein Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Muhamed Mjukanovic Pedagogisk medarbeider skole/AKS
Christine Wrobel Pedagogisk medarbeider AKS
Cathrine Langbråten Pedagogisk medarbeider skole/AKS