Administrasjonen

virksomhetsleder 
Tlf. 32 04 59 38, mobil9 18 51 806

, avdelingsleder for 1.– 3. trinn og AKS
Tlf. 32 04 59 38, mobil 928 16 656

,  avdelingsleder 4. - 7. trinn Permisjon ut desember 2019
Tlf. 32 04 59 30, mobil 906 26 742

, konstituert avdelingsleder 4. - 7. trinn (fra 1.8.19 - 31.12.19)

, merkantilt

Tlf. 32 04 59 30,  mobil 988 30 745

 

Lærere

1. trinn

May-Britt Kvalstad  (kontaktlærer)  

Ingrid G. Bruusgaard (faglærer)                 

2. trinn 

Marianne R. Western (kontaktlærer)

Bjørn Kallåk (kontaktlærer

Eva Kjærstad (faglærer)

3. trinn

Gøril F. Hanssen (kontaktlærer)

Eva Kjærstad (faglærer)

Hilmi Aricigil (pedagogisk medarbeider)

Randi Bergersen (pedagogisk medarbeider)

4. trinn

Line M. Grøtte (kontaktlærer)

Jan Wendelborg (kontaktlærer)

Randi Bergersen (pedagogisk medarbeider)

Vibeke Holth (pedagogisk medarbeider)

5. trinn

Aud Ellen Brevik (kontaktlærer)

Ingunn Stigen (kontaktlærer)

Jorunn Johansen (pedagogisk medarbeider)

6. trinn

Karin Vogsted (kontaktlærer)

Camilla Møistad (kontaktlærer)

Ole Roar Sundvold (faglærer)Jorunn Johansen (pedagogisk medarbeider)

Hilde C. Holth (pedagogisk medarbeider)

7. trinn

Jann RIndsem (kontaktlærer)

Inger Beate Kvalnes (faglærer)

Ole Roar Sundvold (faglærer)

 

Sevgi Øzalp (særskilt norskopplæring på aktuelle trinn)