Administrasjonen

 virksomhetsleder 
Tlf. 32 04 59 38, mobil 911 39 616

, avdelingsleder for 1.–4. trinn og SFO
Tlf. 32 04 59 38, mobil 928 16 656

, sekretær
Tlf. 32 04 59 30, mobil 988 30 745

Lærere

1. trinn
, kontaktlærer 1A
, kontaktlærer 1A

2. trinn 
 kontaktlærer 2A
, kontaktlærer 2B

3. trinn
kontaktlærer 3A
, kontaktlærer 3B

4. trinn
, kontaktlærer 4A

5. trinn 
, kontaktlærer 5A

6. trinn
, kontaktlærer 6A

7. trinn 
, kontaktlærer 7A
, kontaktlærer 7A

Faglærere (Bibiliotekansvarlig)
 (Bibiliotekansvarlig)

Pedagogiske medarbeidere