Foreldreutvalget (FAU) og Samarbeidsutvalget (SAU)

Leder for FAU og SU på Rødskog skole:

Marion Kvellheim, tlf. 400 58 292, e-post adresse:

I denne brosjyren finner du informasjon hva det betyr å være medlem av FAU, hva FAU arbeider med og hvorfor det er viktig med FAU på en skole.

I denne brosjyren finner du informasjon hva det betyr å være medlem av SU, hva SU arbeider med og hvorfor det er viktig med SU på en skole.