Aktivitetsskolen i Drammen kommune er et tilbud for barn på 1.-4.trinn i deres fritid - før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være et læringsstøttende og læringsfremmende tilbud og ha fysiske og sosiale aktiviteter.

Telefon: 909 29 373

Åpningstider

Mandag–fredag: 07.00–17.00

Ansatte

  • Kjersti Olafsen, avdelingsleder for AKS
  • Randi Bergersen
  • Hilde Holth
  • Vibeke Holth
  • Tomas S. Støleggen
  • Hilmi Aricigil