Skolen vår ligger idyllisk til midt i hjertet av Skogerbygda, kun 10 minutter med bil fra Drammen sentrum. Vi har 170 elever fordelt på 1.–7.trinn. 

Skolen er totalrenovert og stod ferdig i 2011. Innbydende lokaler legger til rette for varierende læringsaktiviteter.

Nøkkelinformasjon

 

  

Null mobbing

Arbeid med læringsmiljø

Skoger skole jobber målbevisst med læringsmiljøet gjennom den skoleomfattende innsatsmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Et godt læringsmiljø er for oss grunnpilaren i all læring.

Samarbeide for å lære

Voksne og barn lærer og utvikler seg best i samarbeid med andre. Undervisningen på Skoger er variert og legger opp til at elever er aktive og samarbeider med hverandre for å nå læringsmål. Ansatte på Skoger skole er organisert i team på tvers av trinn for å samarbeide om elevenes læring og sammen utvikle god undervisningspraksis.

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

32 04 93 80

E-post

Besøksadresse

Gundesølina 10
3039 Drammen