Under finner du en oversikt over alle ansatte på Skoger skole. Klikk på navnet for å sende e-post.

Adminstrasjon og ledelse

 rektor, telefon 32 04 93 81, mobil 48 156 856 
, avdelingsleder, telefon 32 04 93 82, mobil 41 630 601
, sekretær, telefon 32 04 93 80

Team 1.–3. trinn

, kontaktlærer 1. trinn
, kontaktlærer 2. trinn
,  kontaktlærer 3. trinn
, Spesial pedagog og faglærer
, leselærer
, faglærer matematikk
, Faglærer
, kroppsøvingslærer
, faglærer, særskilt norsk opplæring
, pedagogisk medarbeider
, pedagogisk medarbeider

Team 4.–5. trinn

, kontaktlærer 4. trinn
, Kontaktlærer 5. trinn
, Kontaktlærer 5. trinn
, kroppsøving
, Faglærer
, pedagogisk medarbeider
, pedagogisk medarbeider
, pedagogisk medarbeider

Team 6.–7.trinn

, kontaktlærer 6. trinn
, faglærer 7. trinn
, kroppsøving
, pedagogisk medarbeider

SFO

, Basekoordinator SFO
, barne og ungdomsarbeider
, pedagogisk medarbeider
, pedagogisk medarbeider
, pedagogisk medarbeider