For å bli deltaker på Ung11 i Drammen må du:

 • ha fullført grunnskolen
 • ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
 • ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre videregående opplæring
 • ha lovlig opphold i landet

Dette kan du forvente av oss:

 • Økt faglig og sosial kompetanse, for å kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring
 • Kompetente lærere med sterk relasjonskompetanse
 • Tilpasset opplæring
 • Mulighet til å ta igjen tapt undervisning/skolegang
 • Stort faglig trykk
 • Seks undervisningsfag (matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og krle)
 • Individuell oppfølging av egen læring
 • Temabasert undervisning
 • Bli sett og anerkjent for den du er
 • Karriereveiledning – «Sjef i eget liv», VIP24)
 • Nytt vitnemål
 • Vurdering med karakterer i januar og i juni
 • Gratis skyss – Ungdomskort
 • Sentrumsnære lokaler

Dette forventer vi av deg:

 • Oppmøte hver dag
 • Er forberedt til undervisning hver dag
 • Er en god læringspartner for de andre deltakerne
 • At du engasjerer deg i egen læring og utvikling, på skolen og på felles arrangementer
 • At du tør å gjøre feil
 • At du utfordrer deg selv