Ledelse og administrasjon

Marianne Norman-Johansen, rektor
tlf: 32 04 94 00
e-post:    

Nina Arnlyn Syrdahl Olsen, avdelingsleder
tlf: 905 94 174
e-post: 

Ingebjørg Sæbøe, avdelingsleder (permisjon)
tlf: 482 07 414
e-post: 

Torill Karlsen, førstesekretær
tlf: 456 33 181
e-post: 

Lærere

Wenche Fjeldheim, lærer 

Lisbeth Frøiland, lærer

Anne-Berit Cuppen, lærer

Ingebjørg Sæbøe, lærer

Vivvi Thomassen, lærer 

Siv Margrethe Berulfsen, lærer 

Marie Louise Thorgersen, lærer 

Torunn Risan Taranger, lærer 

Birgit Dahl, lærer

Unni Myhro Novak, lærer 

Hilde Kristin Norbom Killingstad, lærer 

Runi Wittbank, lærer 

Linn Kristin Hunstad, lærer 

Jorunn Jehg Fosseng, lærer 

Kjersti Marie Sandsengen, lærer 

Anne Frydenberg Rypaas, lærer 

Elisabeth Stenshorne, lærer

Anita Bekkenes, pedagogisk medarbeider

Bernt Valstad, pedagogisk medarbeider

Marianne Bjørge, pedagogisk medarbeider

Handan Safak, pedagogisk medarbeider

Torill Hovland, pedagogisk medarbeider 

Randi Ebbestad, pedagogisk medarbeider