FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder: Cathrine Fredriksen, e-post: