Selv om du er over 16 år, kan du har rett til grunnskole

For å få grunnskolevitnemål har du tre muligheter.

  • Du kan gjennomføre grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, som er de fem fagene du trenger for å få vitnemål. Omfanget er inntil 30 timer hver uke.
  • Hvis du ønsker å studere egen hånd, kan du melde deg opp som privatist. Vi organiserer privatisteksamen i de fagene du trenger for å få vitnemål.
  • Har du udokumentert kompetanse i ett eller flere fag, kan du bli realkompetansevurdert.

Pris

  • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis.
  • Realkompetansevurdering er gratis.
  • Privatisteksamen koster kr 1084,- pr. fag.

Opptak

  • Grunnskole for voksne har søknadsfrist 1. mars for deltakere som ønsker oppstart ved skoleårets start i august. Ellers har vi løpende inntak gjennom hele året.
  • Realkompetansevurdering gjøres fortløpende. 
  • Søknadsfrist privatisteksamen er 1. februar 2019.

Søk

For å søke grunnskole for voksne, privatisteksamen eller realkompetansevurdering, bruker du digitalt søknadsskjema under.

Etter at du har søkt

Kommunen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Oppstart

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Drammen kommune. Opprettholder kommunen  avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.