Din søknad er mottatt

Vi har mottatt din søknad til grunnskole for voksne. Vi vil innen fire uker kontakte deg for samtale og vurdering.