Det er utarbeidet et styringsdokument for samarbeid mellom hjem og skole i Drammen.

Det er skolens oppgave å gi de foresatte informasjon om skolens mål og planer, slik at de kan være reelle medspillere.

Gjensidige forventninger, ansvar og muligheter må avklares. Det er viktig at dette skjer i dialog, og denne veilederen er ment som hjelp i dette arbeidet.

Dokumentet er siste gang revidert våren 2015.

Foreldreundersøkelse 1. februar - 31. mai

Foreldreundersøkelsen i Drammen gjennomføres i perioden 1. februar til 31. mai.
Det er foreldre til elever på 3. 6. og 9. trinn som blir bedt om å vurdere samarbeidet med skolen.

Kontakt skolen for spørsmål om brukerid.