Hilde Marie Schjerven
Utviklingsleder

Joakim Jarl Bjørklund
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for bruk av nettbrett i undervisningen

Jannicke Schøtt-Christensen
U
tviklingsrådgiver med hovedansvar for kvalitet og analyse

Svend Kristian Eidsten
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for matematisk kompetanse

Lise Hellerud
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for språk

Ole Magnus Hetland
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for sosial og emosjonell kompetanse i barnehage

Eva Høiby
Seniorrådgiver med hovedansvar for klasseledelse, herunder nyutdannede og mentorer

Kari Kleven
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for digitale tjenester og administrasjon

Marion Kvellheim
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for språk i barnehage

Ingvild Waage
Utviklingsrådgiver med hovedansvar for fremtidens kompetanse. Rektor på sommerskolen

Nanna Weberg
Daglig leder Være Sammen