Personvernsregler for barns opphold i barnehage og skole.

I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder barnas personopplysninger. Når kan opplysninger utleveres, og hvilke opplysninger er det ikke greit å gi fra seg?

Fotografering og bilder

Kontaktinformasjon

Internett, e-post og PC

Presse