Skolefritidsordningen er et sted for barna å være før og etter skoletid. Tilbudet er for barn i 1. til 4. klasse, og barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Tilbudet ved Brandengen og Fjell skole heter aktivitetsskole.

Bestille, endre eller si opp SFO- eller AKS-plass

SFO

Bestill eller endre SFO-plass
Si opp SFO-plass
Søk om redusert pris

AKS

Tilbudet gjelder bare for elever ved Brandengen skole og Fjell skole:

Bestill eller endre AKS-plass 
Si opp AKS-plass 
Søk om redusert pris

Trygg oppholdsplass

Skolefritidsordningen og aktivitetsskolen er ikke en del av grunnskoleopplæringen (barne- og ungdomsskolen). Tilbudet er noe annet enn skole og barnehage.

SFO og AKS er en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, og skal gi barna omsorg og tilsyn.

Varierende aktiviteter

SFO og AKS legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og er tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute er tilpasset den aktiviteten som drives.

Søknadsfrist gratis plass

For å få gratis plass fra 1. august, må du søke innen 1. juni. 

For å få gratis plass påfølgende måned, må du søke innen 20. måneden før.

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen