Skolefritidsordningen er et sted for barna å være før og etter skoletid. Tilbudet er for barn i 1. til 4. klasse, og barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Bestille, endre eller si opp SFO-plass

Bestill eller endre SFO-plass
Si opp SFO-plass
Søk om redusert oppholdsbetaling

Trygg oppholdsplass

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen (barne- og ungdomsskolen). Tilbudet er noe annet enn skole og barnehage.

SFO er en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, og skal gi barna omsorg og tilsyn.

Varierende aktiviteter

SFO legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og er tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute er tilpasset den aktiviteten som drives.

Søknadsfrist gratis plass

For å få gratis plass fra 1. august, må du søke innen 1. juni. 

For å få gratis plass påfølgende måned, må du søke innen 20. måneden før.

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen