Prisen er avhengig av plasstype, inntekt og om du har flere barn i SFO og AKS.

Drammen kommune endrer SFO- og AKS-tilbudet.

Fra 1. august 2018 kan du velge mellom disse plassene:

PlasstypePris per måned
5 dager per uke 3238 kr
5 formiddager per uke 1295 kr
5 ettermiddager per uke 1943 kr
Halv plass (50 prosent) 1619 kr
Enkelt dag (ekstradager) 232 kr

Redusert pris for søsken

Dersom du har flere barn på SFO eller AKS betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. Moderasjonen er 30 prosent for annet og 50 prosent fra og med det tredje barnet du har på SFO eller AKS. Dette gjelder bare for 100 prosent-plasser, det vil si full tid.

Gratis ettermiddagsplass for familier med lav inntekt

Familier med lav inntekt har rett til gratis ettermiddagsplass på SFO, AKS eller IFO. Dette gjelder for familien som har samlet brutto inntekt på under 462 000 kroner.

Søk om gratis plass på SFO, AKS eller IFO

Betaling

  • Foresatte må betale for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret.
  • Betalingen løper fra 1. august. Barn som starter opp i ASO eller AKS i august kan avtale oppstart 15. august. Da løper betalingen fra 15. Se vedtekter for SFO/AKS §6.
  • Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel på forhånd.
  • Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte i skolefritidsordningen.

Oppsigelse

  • Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel den 30. i hver måned.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.04. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned.

Si opp SFO-plass

Si opp AKS-plass (bare ved Brandengen og Fjell)

Endring av plasstype

Du kan endre type plass barnet ditt har har i dag til en av ordningene du finner i tabellen ovenfor. Da må du melde fra til oss en måned i forveien - 1 måneds varsel - fra den 30. i hver måned.

For eksempel vil meldinger om endring som kommer innen 30. juni gjelde fra 1. august. Melding sendes til skolen der barnet ditt går på SFO eller AKS.

Bestill eller endre SFO-plass - På grunn av omlegging av ordningen er det dessverre ikke anledning til å bestille SFO-plass eller endre SFO-plass før 8. mai

Bestille eller endre AKS-plass - På grunn av omlegging av ordningen er det dessverre ikke anledning til å bestille AKS-plass eller endre AKS-plass før 8. mai

Hvem kan søke?

Bare foreldre og foresatte som har barnet folkeregistrert på sin adresse kan søke om SFO- eller AKS-plass. Det er også bare de som kan søke om å endre plasstype, redusert betaling eller si opp plassen.

Vi sender alltid regningene for SFO- og AKS-plassen til den foreldren eller foresatte som har barnet folkeregistrert hos seg. Unntak for denne regelen er når andre enn foreldre eller foresatte betaler for plassen, slik som barnevernstjenesten eller asylmottak.

Foreldre eller foresatte som ikke har barnet folkeregistrert hos seg kan kjøpe ekstra tid eller enkeltdager på SFO eller AKS.

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen