Prisen er avhengig av plasstype, inntekt og om du har flere barn i SFO.

PlasstypePris per måned

 

Ordinær prisRedusert pris for familier med inntekt på mindre enn 231 440 kroner i året

1 dag pr. uke (20 %)

697 kr

220 kr

2 dager pr. uke (40 %)

1 292 kr

369 kr

3 dager pr. uke (60 %)

1 866 kr

528 kr

4 dager pr. uke (80 %)

2 506 kr

718 kr

5 dager pr. uke (full plass)

3 070 kr

871 kr

Kun formiddag 5 dager pr. uke (40 %)

1 292 kr

369 kr

Kun ettermiddag 5 dager pr. uke (60 %)

1 866 kr

528 kr

1 formiddag pr. uke

261 kr

133 kr

1 ettermiddag pr. uke

431 kr

133 kr

1 tilfeldig dag (enkeltdager)

220 kr

133 kr

Prisene gjelder fra 1. januar 2017.

Redusert pris for søsken

Dersom du har flere barn på SFO betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. Moderasjonen er 30 prosent for annet og 50 prosent fra og med det tredje barnet du har på SFO. Dette gjelder bare for 100 prosent-plasser, det vil si full tid.

Redusert pris for familier med lav inntekt

Familier med lav inntekt har rett til det vi kaller redusert oppholdsbetaling. Dette gjelde for familien som har inntekt under 2,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. For 2016 tilsvarer dette en årsinntekt på mindre enn 231 440 kroner.

Søk om redusert pris

Fra 1. august 2017 er det gratis SFO for alle familier som har inntekt under 428 000 kroner i året.

Betaling

  • Foresatte må betale for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret.
  • Betalingen løper fra 1. august. Dersom det er avtalt at plassen skal gjelde fra 15. august, løper betalingen fra denne dato.
  • Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel på forhånd.
  • Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte i skolefritidsordningen.

Oppsigelse

  • Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel den 30. i hver måned.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.04. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned.

Si opp SFO-plass

Endring av plasstype

Du kan endre type plass barnet ditt har har i dag til en av ordningene du finner i tabellen ovenfor. Da må du melde fra til oss en måned i forveien - 1 måneds varsel - fra den 30. i hver måned.

For eksempel vil meldinger om endring som kommer innen 30. juni gjelde fra 1. august. Melding sendes til skolen der barnet ditt går på SFO.

Bestill eller endre SFO-plass