Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Se om du kan få gratis skoleskyss

Barnet har rett på gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 2 kilometer eller mer.

Barnet har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 4 kilometer eller mer.

Ungdommen har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 6 kilometer eller mer.

Barn eller ungdommer med funksjonshemming har rett til gratis skoleskyss uansett avstand til skolen er. Dette gjelder også for de som er skadet eller midlertidig syke.

Elever ved barne- og ungdomskole som har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole.

Slik måler vi avstanden

Avstanden måles fra dør til dør. Og den måles langs korteste farbare veg, eller gang- og sykkelsti.

Elever ved privatskoler

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.