Alle barn som er født i 2013 og som bor i Drammen kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen mandag 19. august 2019.

Dersom du har barn som skal begynne på skolen: 

 • Fyll ut skoleinnmeldingsskjema elektronisk innen 1. desember.
 • Sørg for at folkeregisteret har korrekte data om familien for at kommunen skal ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige.
 • Gi beskjed til skolen du sogner til, dersom barnet ditt skal begynne på en annen skole.

Fremdriftsplan

Ukenummere er veiledende.

NårAktivitetAnsvar

november

 • SMS-varsel til foresatte
 • Annonsering i sosiale medier

skoleeier 

november– desember

 • Innskrivingskjema fylles ut elektronisk på kommunens nettside.

foresatte

uke 10

 • Forhåndsvarsel via SMS om skoleplassering til elever og foresatte.

rektor

uke 13

 • Frist for å uttale seg til skolen om forhold som har betydning for tildeling av skoleplass.

foresatte

uke 13

 • Enkeltvedtak om tildeling av skoleplass fattes.
 • Orientering om vedtak til elever og foresatte.

rektor

uke 16

 • Frist for å klage på enkeltvedtak om skole­plassering.

foresatte

uke 16

 • Klage på skoleplassering som ikke gis med­hold, oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig vedtak.

rektor

uke 19

 • Enkeltvedtak om skoleplass for elever som har søkt annen skole enn nærmiljøskolen fattes.

rektor

uke 19

 • Enkeltvedtak knyttet til skoleskyss som følge av lang og/eller særlig farlig skolevei fattes.

rektor

uke 22

 • Frist for å klage på vedtak om skoleskyss og søknad om plass ved annen skole enn nær­miljøskolen.

foresatte

uke 22

 • Klage på skoleskyss eller skoleplassering ved annen skole enn nærmiljøskolen som ikke gis medhold, oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig vedtak.

rektor