Alle barn som er født i 2014 og som bor i Drammen kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2020

Dersom du har barn som skal begynne på skolen: 

  • Sørg for at folkeregisteret har korrekte data om familien for at kommunen skal ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige.
  • Ny rutine for innskriving er under utarbeidelse og vil bli publisert når den er vedtatt