Voksne som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.

Det kan for eksempel gjelde voksne som:

  • Er eller har vært syke eller skadet
  • Har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • Trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • Trenger mobilitets trening

Opptak

Det et kontinuerlig opptak til spesialundervisning. 

  • Søknadsfrist for hovedopptak 2019-2020 er 15. mars 2019.

Slik søker du

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Skolen kaller deg inn til et møte. Der ber skolen om samtykke for å henvise deg til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen.

Personer med en gyldig sakkyndig vurdering fra PPT har rett til opplæring etter §4A-2 i Opplæringslova.

Søknadsskjema kan også hentes på Kundesenteret.

Søk om spesialundervisning for grunnskole (pdf)

Søk om spesialpedagog (pdf)

Kontakt

Har du spørsmål om tilbudet eller hvordan du søker, ta kontakt med:

Keth Fossvoll

  • Telefon: 948 76 249
  • E-post: