Voksne som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.

Det kan for eksempel gjelde voksne som:

  • Er eller har vært syke eller skadet
  • Har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • Trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • Trenger mobilitets trening

Opptak

Det et kontinuerlig opptak til spesialundervisning.

Slik søker du

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Får at du skal få plass, må du levere en sakkyndig vurdering.

Søknadsskjema kan også hentes på Kundesenteret.

Søk om spesialundervisning for grunnskole (pdf)

Søk om spesialpedagog (pdf)

Kontakt

Har du spørsmål om tilbudet eller hvordan du søker, ta kontakt med:

Keth Fossvoll

  • Telefon: 948 76 249
  • E-post: