Søk

Søkeresultat:

Svelvik sykehjem

Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig Sykehjemmet har totalt 40 plasser. Svelvik sykehjem skal være et godt sted å

Sist endret:

Solberglia sykehjem

Solberglia sykehjem sykehjem, heldøgns omsorg, demens, psykogeriatri, somatikk Solberglia sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser på Solbergmoen. Skogen er nærmeste nabo og bidrar til en fin og hyggelig atmosfære. Solberglia yter tjenester til

Sist endret:

Krokstad sykehjem

Byggingen av Krokstad sykehjem er utsatt inntil videre. Rådmannen har arbeidet over tid med en helhetlig strategi for bygg til helse-, sosial- og omsorgsformål. Planen ble lagt frem til sluttbehandling i kommunestyrets møte juni 2022, men som følge

Sist endret:

Utsetter bygging av Krokstad sykehjem

Kommunestyret har vedtatt å utsette byggingen av Krokstad sykehjem inntil videre. Etter en lang debatt mandag kveld ble det vedtatt at utlysning av entreprisekonkurranse og bygging av Krokstad sykehjem utsettes inntil videre. Dette besluttet

Sist endret:

Ny behandling av sykehjemnedleggelsene

Forslaget om nedleggelse av Gulskogen og Fredholt sykehjem kommer nå opp til ny politisk behandling etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet kommunestyrets vedtak på grunn av manglende medvirkning. Fredholt bo- og servicesenter Saken har

Sist endret:

Svelvik dagsenter

Svelvik dagsenter Svelvik dagsenter Dagsenter for hjemmeboende eldre Dagsenter er et sosialt tilbud som gir deg som bor hjemme og som har behov for hjelp til å komme deg ut, muligheten til å treffe andre. Her møter du andre hjemmeboende fra ditt

Sist endret:

Ber om lovlighetskontroll for sykehjem

Ber om lovlighetskontroll for sykehjem Forslaget om nedleggelse av Gulskogen og Fredholt bo- og omsorgssenter ble vedtatt på nytt i kommunestyret 1. november. Etter vedtaket ønsket mindretallet lovlighetskontroll. Kommunen avventer nå skriftlig

Sist endret:

Vedtok avvikling av to sykehjem

Kommunestyret vedtok i går kveld avvikling av driften ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter. Kapasiteten ved andre sykehjem i kommunen økes med til sammen 18 plasser og hjemmetjenesten styrkes med tre millioner kroner.

Sist endret:

Knutepunkt Svelvik

Om knutepunktet Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne

Sist endret:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Drammen kommune er av Helsedirektoratet fra 1.1.2017 tildelt funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken (Buskerud). Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Buskerud) er geografisk lokalisert til

Sist endret:

Svelvik frivilligsentral

Til Svelvik frivilligsentral - hjemmeside Frivilligsentralen i Svelvik består av engasjerte, frivillige medarbeidere som gjør en forskjell i lokalmiljøet. Vi har mange ulike aktiviteter, samarbeid og prosjekter og ønsker oss alltid flere frivillige

Sist endret:

Svelvik ungdomsskole

Meld fra om utrygt skolemiljø Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal.  Meld fra om utrygt skolemiljø Ansatte Om Svelvik

Sist endret:

Svelvik fysioterapi

Frikort for helsetjenester Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no Fysioterapeuter med driftsavtale Erik Thoresen (fysioterapeut) Storgata 75 3060 Svelvik

Sist endret:

Svelvik samfunnshus

Heldagsarrangement (kommersielt) kr 12 755 Heldagsarrangement (sal og tekjøkken) kr 7 985 Timespris (sal og tekjøkken) kr 530 Seremoni til alternative trossamfunn, maks 2 timer (begravelse, dåp og bryllup) Bruk av storkjøkken avtales med Svelvik

Sist endret:

Vedtaket om nedleggelse av sykehjem er ugyldig

Kommunestyrets vedtak om å legge ned sykehjemsplassene på Gulskogen og Fredholt er ugyldig. Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken slått fast etter å ha foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket, og dermed oppheves vedtaket. – Vi tar

Sist endret:

Svelvik Produkter AS

Kort om Organisasjonsnummer: 965 071 555 Stiftelsesår: 1992 Drammen kommunes eierandel: 100% Antall ansatte: 11 Aksjekapital: 300 000 kroner https://www.svelvikprodukter.com/ Ledelse og styre Daglig leder: Tonje Helene Ragnøy Solstad Styre: Håvard

Sist endret:

Svelvik Borgerskole

Skrevet av Torjus Moland Under flyttingen av eldre papirarkiver fra kjelleren på rådhuset i Svelvik til depot i Drammen kom vi over en pappkasse merket «Svelvik Allmueskole». Den inneholdt 20-30 fraværs- og karakterprotokoller datert fra 1846 og

Sist endret:

BUA Svelvik

BUA Svelvik BUA Svelvik holder til på Knutepunkt Svelvik og driftes av innbyggertorget. Hos oss kan du låne sport- og friluftsutstyr helt gratis. For å låne utstyr må du opprette låneprofil på BUA.no - det kan du få hjelp til av oss om du kommer

Sist endret:

Om Svelvik ungdomsskole

Svelvik ungdomsskole Bli kjent med Svelvik ungdomsskole. Skolebygningen og uteområdet Svelvik ungdomsskole sto ferdig i 1969. I 2007 var en rehabilitering av det gamle skolebygget og et utbygg med administrasjon og personalavdeling klar. De siste

Sist endret:

Ansatte Svelvik ungdomsskole

Svelvik ungdomsskole Administrasjon og ledelse stilling navn e-post telefon Rektor Karen Helena Biørn Rosø karen.helena.biorn.roso@drammen.kommune.no 32 04 04 46/ 915 25 466 Avdelingsleder Sverre Gjerdahl sverre.gjerdahl@drammen.kommune.no 32 04 04

Sist endret:

Legat tidligere Svelvik kommune

Legat tidligere Svelvik kommune Det er to legat som innbyggere i tidligere Svelvik kommune kan søke. Felleslegatet Svelvik kulturlegat Felleslegatet Felleslegatet er en stiftelse som bestyres av Svelvik kommune og som kan yte støtte til

Sist endret:

Skulpturer i Svelvik

Skulpturer i Svelvik Fra juni til og med oktober hvert år blir "Skulpturer i Svelvik" gjennomført i samarbeid med Norsk billedhuggerforening. Hver sommer, med noen få unntak, siden 1995 har Svelvik blitt «invadert» av flere skulpturer som har

Sist endret:

Skulpturer i Svelvik

Sommerskulpturer i Svelvik Med unntak av noen få år har Svelvik hatt nye skulpturer i bybildet i sommermånedene helt siden 1995. Skulpturene er laget av forskjellige kunstnere og de leies ut av Norsk Billedhoggerforening. Tilbakemeldinger tilsier

Sist endret:

17. mai i Svelvik

17. mai i Svelvik - 2023 8.00 Salutt fra Batteriøya ved Batteriøya Vel 8.00 Morgenparade med Svelvik Musikkorps 8.00 Flaggheising Tangen skole ved Nesbygda Brass 9.30 Oppmøte og oppstilling til toget ved Svelvik sykehjem 10.00 Barnetogets avmarsj

Sist endret:

Svelvik helsestasjon og jordmortjeneste

Svelvik helsestasjon og jordmortjeneste Velkommen til Svelvik helsestasjon. Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt og gratis tjeneste som skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Vi gir gravide og barn i alderen 0-5 år oppfølging etter nasjonale

Sist endret:

Svelvik fysikalske institutt

Frikort for helsetjenester Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no Fysioterapeuter med driftsavtale Pål Grepperud (fysioterapeut) Therese Rangbru (fysioterapeut) Storgata 92 Svelvik

Sist endret:

Fant du det du lette etter? Ditt søk ga ganske mange treff, forsøk gjerne å gjøre søket mer spesifikt.