Åskollen helse og omsorgsdistrikt er lokalisert i bydelen Åskollen og er omgitt av grøntområder med fine spaserveier og har en stor sansehage. Det er kort vei til butikk og bussen til Knive stopper rett ved senteret.

Nøkkelinformasjon

Virksomhetsleder Liv Busland tlf 32 04 82 40 / 908 53 732

Sykehjemmet har tre avdelinger som til sammen har plass til 68 personer. 51 av plassene er ordinære langtidsplasser, en plass er for kortere opphold og 16 av plassene er forbeholdt beboere som på grunn av atferd ikke kan bo på ordinære avdelinger.

Tilbud

Kafeteriaen


Cafe Helleristningen ligger i senterets 1.etasje. Kafeen er en aktivitets og nærmiljø kafe for bydelen Åskollen (fra januar 2017). Det er mulig å leie kafeen til private tilstelninger. Henvend deg i resepsjonen for ytterligere informasjon

Frisør og fotpleier


Det er frisør og fotpleier hvor man kan bestille time. Bestilling og betaling skjer direkte til frisøren eller fotpleier. Avdelingene kan være behjelpelig med å bestille time for beboerne ved sykehjemmet.

Delta som frivillig i ditt nærmiljø


Åskollen har en flott gjeng med frivillige som bidrar til å skape gode dager. Det er alltid plass til flere. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med frivillighetskontakt Ellen Hagen eller henvend deg i resepsjonen.

Ledelse og avdelinger

  • Virksomhetsleder: , tlf: 32 04 82 40 / 908 53 732
  • Avdelingsleder 1.etasje: , tlf: 902 51 994
  • Avdelingsleder 2.etasje: , tlf: 32 04 82 05 / 482 95 072
  • Avdelingsleder Havna: , tlf: 32 04 82 15 / 482 70 854
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten: , tlf: 32 04 82 19 / 90 66 46 90
  • Forebyggende sykepleier: Tlf. 32 04 82 00
  • Frivillighetskontakt: , tlf 32 04 82 28 / 479 00 556

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Telefon

32 04 82 00

E-post

Besøksadresse

Nordbyveien 49
3038 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter