Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon med tilsammen 71 plasser

Nøkkelinformasjon

 Drammen helsehus består av:

 • 8 kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
 • 8 Rehabiliteringsplasser
 • 7 lindrende plasser
 • 48 korttidsplasser

Disse plassene er fordelt på fire avdelinger.

I tillegg til avdelingene har helsehuset et dagtilbud for inneliggende pasienter og besøkende fra nærområdet.

Tilbud

Kafeteria

Cafè Bache er helsehusets storstue. Her serveres varme og kalde retter. Vi har åpent alle dager!

Stedlige tilbud

Vi har kreftkoordinator,  logoped, aktivitør, fysio- og ergoterapi, legetjeneste, samt kommunal laboratorietjeneste.

Ledelse og avdelinger

 • Virksomhetsleder , tlf: 922 43 610
 • Avdeling 1, Rehabilitering og korttid: Avdelingsleder , tlf: 906 91 914
 • Avdeling 2, KAD (kommunale akutte døgnplasser) og korttid: Avdelingsleder , tlf: 408 06 023
 • Avdeling 3, Lindrende plasser og korttid: Avdelingsleder , tlf: 976 81 222
 • Avdeling 4, korttidsplasser: Avdelingsleder ,
  tlf: 941 85 810

 

 • Avdeling Kafe og merkantile: Avdelingsleder , tlf: 481 54 493
 • Fagrådgiver: , tlf: 906 80 330
 • Fagrådgiver: mob  900 98 853.
 • Kreftkoordinator: , tlf: 46 88 43 46
 • Logoped: , tlf: 40 82 02 16
 • Aktivitør/Frivilligkontakt: , tlf: 468 63 590

Telefon

32 04 72 00

E-post

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter