Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon med tilsammen 72 plasser

Nøkkelinformasjon

 • Virksomhetsleder Jan Berg, 

 Drammen helsehus består av:

 • 8 kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
 • 8 Rehabiliteringsplasser
 • 7 lindrende plasser
 • 49 korttidsplasser

I tilleg til avdelingene har helsehuset et dagtilbud for inneliggende pasienter og besøkende fra nærområdet.

Tilbud

Kafeteria

Cafè BACHE er helsehusets nye storstue. Her serveres varme og kalde retter. Vi har åpent alle dager!

Stedlige tilbud

Vi har kreftkoordinator,  logoped, aktivitør, fysio- og ergoterapi, legetjeneste, samt laboratorietjeneste.

Ledelse og avdelinger

 • Virksomhetsleder Jan Berg, 
 • 1. Avdeling, Rehabilitering og korttid: Avdelingsleder
 • 2. Avdeling, Kommunale Ø-hjelps plasser: Avdelingsleder
 • 2. Avdeling Korttid: Avdelingsleder
 • 3. Avdeling, Jevnlige opphold og korttid: Avdelingsleder
 • 4. Avdeling, Lindrende avdeling: Avdelingsleder  
 • Fagrådgiver: , Tlf; 90 68 03 30
 • Kreftkoordinator: , Tlf; 46 88 4346
 • Logoped: , Tlf; 40 82 02 16
 • Frivillighetskontakt:  resepsjon: 32 04 72 00

Telefon

32 04 72 00

E-post

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen